بایگانی برچسب: رقيب شما كيست

رقابت علیه شرایط به جای رقیب

رقابت با شرایط

 “رقيب شما كيست؟ رقابت با پپسی رقابت با پپسی : وقتي روبرتو گويزوتا (Roberto Goizueta) در دهه ۱۹۸۰ مديرعامل كوكاكولا شد، با رقابت شديد پپسي مواجه شدكه باعث كاهش رشد سهم كوكا شده بود. مديرانش بر رقابت با پپسی متمركز شده بودند و قصد داشتند در هر دوره زماني برنامه رقابتی، سهم بازار كوكا را […]