خانه / موفقیت فردی

موفقیت فردی

درس های مدیریت

رساندن افراد به اوج شایستگی

رهبری یعنی رساندن افراد به اوج شایستگی آموزش خویشتن آموزش خویشتن : آنکسی که بتواند خویش را چنان آموزش دهد که هم دلیر باشد و هم نیکو رفتار ، و هم بتواند نیازهای خود و جامعه اش را فراهم کند فرد موفقی خواهد بود گیتی چنین فردی را می ستاید …

بیشتر بخوانید »

یک گام جلوتر بروید

افق های باز

افق های باز زمین مسطح نیست اگر کسی بگوید در بلندترین روز سال می توانی ته یک چاه قدیمی را نگاه کنی و بازتاب خورشید را در ان ببینی چه فکری می کنی . آیا آن را موضوعی جالب اما بی خاصیت و پیش پا افتاده تصور می کنی ؟ …

بیشتر بخوانید »

به چه می اندیشید؟

خوش فکر باشید

خوش فکر باشید وجه اشتراک مردم موفق وجه اشتراک مردم موفق چیست ؟ چه چیز سبب می شود عده ای به اوج روند و عده ای درجا زنند؟ خوش فکری! کسانی که خوش فکری را سبک و سیاق زندگانی خویش کرده اند رابطه ی سطح فکر خود را با سطح …

بیشتر بخوانید »

چشمه ی ایده ها جاریست

ایده ها

روشنایی بخش باش اما خود مسوز دیک بیکس سر دبیر یک مجله است و ایده ای را به صورت یک کتابچه برای آدم های موفق در آورده است. دیک بیست سال است که به کار آموزش افراد و صحبت کردن با اهالی کسب و کار مشغول است. همه ی داستان …

بیشتر بخوانید »

خود را بشناسید

خود شناسی

غریحه ی خود را بشناس خود شناسی عده ای از مردم خود شناس نیستند و هنر ها و مهرات های خود را به خوبی نمی شناسند . آنها تا اندازه ای مثل شخصیت کارتنی فکاهی هستند . شخصیت چارلی براون ، یک روز چارلی گزارش به ورزشگاه بیس بال می …

بیشتر بخوانید »

داشتن اندیشه ی خلاق

خلاقیت

لذت در آفریدن است نه در ثبات طلای ناب برای اینکه ارزش خلاقیت را بدانی لازم نیست نویسنده ، واعظ یا گوینده ی حرفه ای باشی. نویسنده ی کتاب پنج سیمای نبوغ می گوید: « با ارزش ترین منبعی که به کار می گیری خلاقیت است.» آنچه بیش از هز …

بیشتر بخوانید »

اموختن از نا بی خردی دیگران

اموختن از نا بی خردی دیگران

یک پند ویژه پندهای تاریخ را از یاد نبر یک پند ویژه هست که از همه ی پندهای دیگر برتر است . پندهای تاریخ را از یاد نبر به یاد داشته باش چه بسیار کسان که به همراه مردمان دانا برای انجام کارهای بزرگ هم سوگند شدند ولی شکست خوردند …

بیشتر بخوانید »

ضرورت تغییر طرز فکر

خوب فکر کردن

متحول کردن فکر و تاثیر آن خوب فکر کردن خوب فکر کردن خیلی کارها می کند: منبع درآمد است، مشکل گشاست و فرصت آفرین است. تو را به دنیای تازه ای می برد، هم از نظر شخصی  و هم از نظر حرفه ای. عوض کردن طرز فکر زندگی انسان را …

بیشتر بخوانید »

دانشمندان را رها نکنید

کشتزار دانش

پرورش رویا در کشتزار دانش هنگام آسودگی بسیا کتاب بخوانید و از هر فرصتی استفاده کنید تا از بازرگانان که سرزمین های دور را دیده اند تمدن دیگر مردمان را بپرسید . با انسان های موفق دم خور شوید . تجربه هایشان را جویا شوید . دانشمندان را رها نکنید …

بیشتر بخوانید »

آموزه هایی از وین دایر

جملات وین دایر

نیروی معنوی خطر یکدل شدن را بپذیر .هر جا ممکن شد خطر یکدل شدن را بپذیر . تمام نظام خلقت از طریق عشق، همدلی و هماهنگی گرد هم آمده است. اگر افکار خود را در جهت این اصول به کار اندازید هیچ چیزی نمی تواند مانع حرکت شما شود.   …

بیشتر بخوانید »