خانه / ثابت صفحه اول (پەڕە 8)

ثابت صفحه اول

فعال شوید و حرکت کنید

دست روی دست گذاشتن

دست روی دست نگذار تسلیم شرایط نشوید تسلیم شرایط نشوید : دلتان می خواهد چگونه شما را به یادآورند؟به صورت انسانی عظیم ؟ پس از هم اکنون در این جهت حرکت کنید. دست روی دست نگذار وراه بیافت. فقط راه بیافت خواهی دید وقتی راه افتادی، سختی هی زندگی آسانتر …

بیشتر بخوانید »

اندکی صبر سحر نزدیک است

از شکست نهراسید

اعتقاد به محدودیت ها انسان را محدود می کند از شکست نهراسید اصلی در زندگی وجود دارد که آن را صبح کاذب می نامندو پس از آن به زمانی می رسیم که به نظر سردترین و ظلمانی ترین ساعات پس از نیمه شب می آید. لیکین اگر بتوان لحظات سرد …

بیشتر بخوانید »

قاعده و رمز نهایی موفقیت

رمز و راز موفقیت

هدف روشنی برای خود در نظر بگیرید قدمهای بزرگی بردارید قاعده موفقیت نهایی  دارای چهار مرحله است: اول اینکه به طور قطع مشخص کنید که در زندگی چه می خواهید، و  هدف روشنی برای خود در نظر بگیرید . دوم اینکه تصمیم بگیرید که قدمهای بزرگی برای رسیدن به هدف …

بیشتر بخوانید »

سه نوع تصمیم

در زندگی شکست وجود ندارد

در زندگی شکست وجود ندارد فقط نتیجه مهم است سه نوع تصمیم است که در هر لحظه از زندگی خود می گیریم و این تصمیم ها سرنوشت ما را مشخص می کنند. این سه تصمیم سرنوشت ساز عبارتند از : ۱-اینکه به چه اموری توجه کین. ۲-اینکه هر چیز را …

بیشتر بخوانید »

عدم قناعت به وضع موجود

متوقف نشوید

قانع نباشید متوقف نشوید یکی از کلید های خوشبختی این است که به آسایش خاطری که به دست می آورید قانع نباشید در زندگی خود شاید با افراد مشهور یا قهرمانان ورزشی مواجه شده باشید که چون به قله ای از موفقیت رسیده اند در همان جا متوقف شده اند، …

بیشتر بخوانید »

 با شکست مقابله کنید

کسب تجربه از شکست

گذشته با آینده یکسان نیست عبور از موانع پس از موفقیت و عبور از موانع باز هم احتمال شکست وجود دارد . ضرباتی که باید بر انها فایق آیید. در زندگی هر فرد اوقاتی هست که ناگهان همه چیز به هم می ریزد . برای هر کسی ممکن است بحران …

بیشتر بخوانید »

مسئولیت پذیر باشید

مسئولیت پذیری

صفات رهبران بزرگ و افراد موفق مسئولیت پذیری یکی از صفاتی که میان رهبران بزرگ و افراد موفق مشترک است این است که فکر می کنند دنیای خودشان را خودشان می سازند . این عبارت را گاه گاه از انها می شنوید: « مسئولیتش با من است، خودم مواظب هستم.» …

بیشتر بخوانید »

قوانین موفقیت

ترس از شکست

ترس از شکست بزرگترین دام بر سر راه موفقیت بزرگترین دام بر سر راه موفقیت و آنچه موجب می شود مردم نتوانند برای رسیدن به هدفشان تلاش کنند، ترس است. ترس از شکست، ترس از موفقیت، ترس از طرد شدن، ترس از درد و ترس از تمام ناشناخته ها. می …

بیشتر بخوانید »

از زندگی خود یک شاهکار بسازید

شاهکار زندگی

اززندگی چه می خواهید؟ همین امروز دست به کار شوید   تصمیم بگیرید زندگی کنید،نه اینکه روز خود را به پایان برسانید. این بهترین انگیزه برای شماست، که به فردی تبدیل شوید که به آن افتخار می کنید. موفقیت بدون تلاش امکان پذیر نیست.: واقعا بخواهید زندگیتان تغییر کند خود …

بیشتر بخوانید »

زندگی مثل یک بستنی است

فرصت زندگی

از زندگی لذت ببرید پیش از آنکه آب شود زمان، پارتی بازی نمی کند و صرفا آن کاری را انجام می دهد که از یک ساعت، وقت، فرصت و … انتظار می رود یعنی همچنان خواهد رفت، بارها و بارها تا زمانی که در نهایت بازی تمام شود درست مثل …

بیشتر بخوانید »