بایگانی دسته‌ی: تصمیم گیری

تغییر ذهن

تغییر ذهن

آنکه ذهن تو رار تغییر می‌دهد کیست؟ چطور خوب فکر کنید چطور خوب فکر کنید: در فرهنگ ما بیشتر مردم چشم به دستگاههای آموزش و پرورش دارند تا به آنها و فرزندانشان فکر کردن را بیاموزند. درواقع خیلی‌ها معتقدند تعلیم و تربیت رسمی، کلید دار بهسازی زندگانی‌ها و اصلاح جوامع است. خیلی از معلم‌ها به […]

مانع رسیدن به خواسته‌ها

مانع رسیدن به آرزوها

بنای ارزوها برمبنای عدالت و حسن نیت بنای ارزوها: دیواری که مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان شود وجود ندارد، به شرط اینکه خواسته‌ی درستی داشته باشید. اگر هدف نادرستی انتخاب کنید، در تضاد با برنامه‌های قادر مطلق جهان بوده و سزاوار شکست خواهید بود. اما اگر آرزوهای خود را بر مبنای عدالت و حسن نیت […]

اندیشه‌ی شفاف

مهارت شفاف اندیشی

مهارت شفاف اندیشی تعمل شک کردن در هر چیز یا باور داشتن به هر چیز هر دو به طور مساوی آسان است. چون هر دو چشم بر ضرورت تعمل می‌بندند. شفاف اندیشی بخش مهمی از زندگی را تشکیل می‌دهد. هر گاه زندگی را مرور و بر آن تعمل کنیم می‌توانیم رد پای اندیشه‌ی شفاف را […]

خوش فکری

خوش فکری

چرا باید قدر خوش فکری را دانست؟ بزرگی و کوچکی فکر یکی از استادان دانشگاه ایالتی جورجیا می‌گوید : وقتی بحث موفقیت به میان می‌آید افراد را با سانتی متر، کیلو، مدرک تحصیلی یا پیشینه خانوادگی نمی‌سنجند، آنها را با بزرگی و کوچکی فکرشان می‌سنجند. بهتر است در فکر کردن بهتر و ورزیده‌تر شوید زیرا […]

برای مشکلات راه حل بیابید

راه حل بیابید

دنبال درد نگردید درمان را پیدا کنید درد یا درمان درد یا درمان: بیشتر مردم مشکلات را می‌بینند این امر استعداد یا توانایی خاصی نمی‌خواهد همان‌طور که آلفرد مونتاپرت می‌گوید:«اکثر مردم دشواری‌ها را می‌بینند، اما شمار کسانی که هدف‌ها را ببینند اندک است، تاریخ کامیابی اینها را رقم می‌زند در حالی که آنها یعنی  گروه […]

شکی نست که شما گذشته‌تان نیستید

شما گذشته تان نیستید

شما گذشته‌تان نیستید چگونه خودت را تعریف می‌کنی گاهی بخشی از اینکه چگونه خودت را تعریف می‌کنی ریشه در گذشته‌ات دارد مثلا شکست‌هایی که داشته‌ای اما خیلی‌ها خود را بر اساس اینده‌شان تعریف می‌کنند. توجه داشته باشید هر آنچه را پیوسته به عبارت « من هستم» پیوند می‌دهید همان خواهید شد. آیا تجارب انسان او […]

برای خود هویت جدیدی تعریف کنید

تعهد

تعهد مهمترین تعهد زندگی عهد کنید الارقم شرایط همیشه به تعهد خودتان نسبت به خودتان وفادار باشید اگر می‌خواهید به شخص جدیدی تبدیل شوید و تغییرات اساسی در زندگی خود ایجاد کنید کافی است برای خود هویت جدیدی تعریف کنید یعنی بگویید که می‌خواهید چه کسی باشید تا اینجا بخشی از مسیر را طی کرده‌اید […]

تغییر هویت

تغییر هویت

تمرینی برای تغییر هویت خویش چه چیزی بیانگر شخصیت است چه چیزی بیانگر شخصیت است؟ اگر می‌توانستید نام خود را در فرهنگ لغات بیابید، چه تعریفی از خود در آنجا مشاهده می‌کردید؟ آیا فقط یک جمله‌ی سه کلمه‌ای و یا چند صفحه مطالب و یا حتی یک جلد کتاب؟ هم اکنون تعریفی را که ممکن […]

تفکر خریدنی نیست

تفکر ارادی

تفکر ارادی اندیشیدن اندیشیدن: آدم‌هایی که درست فکر می‌کنند همیشه خواهان دارند کسی که می‌داند چگونه ممکن است همیشه شغل داشته باشد، اما شخصی که می‌داند چرا همیشه رییس او خواهد بود. این شخص همیشه مشکل گشا است، هیچ وقت از ایده کم نمی‌آورد، ایده‌هایی که باعث پیشرفت و رشد سازمان می‌شود. شخص مبتکر همیشه […]

اهمیت هویت

اهمیت هویت

رفتار ما از هویت سرچشمه می‌گیرد مرز محدودیت‌ها مرز محدودیت‌ها: توانایی شما اندازه و مقدار ثابتی دارد اما هویتی که برای خود قائل هستید موجب می‌شود که بخش معینی از آن توانایی را به کار گیرید. احساس اعتمادی که به هویت و شخصیت خود داریم مرزها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که در چارچوب […]