خانه / ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه

خواندن موثر

چگونه به طور موثر بخوانیم

چگونه به طور موثر بخوانیم اشخاص موفق پیوسته در تلاش هستند می‌توانید با روش‌هایی دانش خود را از طریق خواندن افزایش دهید این روش‌ها در حال حاظر برای هزاران نفری که در صنایع مختلف فعال هستند موثر واقع شده است. بهترین کتاب‌ها را زنان و مردانی می‌نویسند که فعالانه در …

بیشتر بخوانید »

فایل چهل و دوم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهل و دوم: پذیرش خویشتن ارزش است. هر وقت دائم سعی می کنیم دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم،هر وقت ازخودمان می پرسیم آیا من به اندازه کافی آدم خوبی هستم یا هر وقت به سختی تلاش می …

بیشتر بخوانید »

فایل چهل چهارم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهل و چهارم: پز دادن بابت چیزی که به دست می آورید باعث می شود آن رااز دست بدهید… اینکه نسبت به موفقیت هایمان احساس خوبی داشته باشیم بد نیست ولی کمی تواضع هم بد نیست.در واقع واکنش …

بیشتر بخوانید »

فایل سی و یکم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و یکم وقتی کسی می خواهد ازما سو استفاده کند و یا مجابمان کند کارهایی که وظیفه مان نیست را به زور انجام دهیم ، زنگ خطر درونی مان به کار می افتد.هر موقع آن زنگ خطر …

بیشتر بخوانید »

فایل سی و دوم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و دوم: هر وقت به خودتان گفتید :((باید همین حالا سر از قضیه در بیاورم))یعنی وقت ان رسیده است که صبر کنید تا قضیه برایتان روشن شود.گاه زندگی ترمز می کند تا  صبر کنیم و چیزهایی را …

بیشتر بخوانید »

فایل چهلم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهلم: ما همین الان درست در جایی هستیم که باید باشیم. به جای اینکه اینقدر احساس سنگینی بکنیم می توانیم همانند یک پر اجازه بدهیم باد مارا هرجایی که می خواهد ببرد. خیلی راحت است که به دیگران …

بیشتر بخوانید »

فایل سی و سوم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و سوم: گاهی ترس نشانه بروز خطر است.گاهی اوقات ترس مارا از جا می پراند،مثل وقتی که ناگهان صدایی بلند را می شنویم.گاهی اصلا نمی دانیم چ چیزی باعث ترس ما شده است. گاهی نیز تجربیات گذشته …

بیشتر بخوانید »

فایل بیست ویکم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم! ایمیل بیست و یکم اگر باهمه وجود چیزی را می خواهیم و برای بدست آوردن ان از هیچ کاری دریغ نمی کنیم، شاید وقت آن رسیده تسلیم شویم و همه چیز را به خداوند واگذار کنیم.سخت ترین قسمت تسلیم آن است …

بیشتر بخوانید »

فایل بیست و دوم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   ایمیل بیست و دوم: حرص و جوش هیچ فاییده ای ندارد: در لحظه زندگی کنید. شاید گاهی لحظات زندگیمان آزار دهنده  و رنج آور باشد ولی اگر هنگام بروز تلخی ها در لحظه حضور داشته باشیم می توانیم از لذت …

بیشتر بخوانید »

فایل ششم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   ایمیل ششم: عمل به ارزش ها در زندگی مستلزم شهامت و سخت کوشی است. گاهی همین گام ای کوچکی که بر میداریم میتواند بسیار موثر باشد. اگر چیزی را صد بار امتحان کرده ایم و نتیجه نگرفته ایم،وقت آن رسیده …

بیشتر بخوانید »