خانه / quickadmin (پەڕە 30)

quickadmin

مغناطیس بخت و اقبال شوید

مغناطیس بخت

قانون جاذبه مهمترین فاکتور بخت قانون جاذبه احتمالا مهمترین فاکتور بخت را توضیح می دهد براساس این قانون شما یک مغناطیس زنده هستید و اشخاص، شرایط، نقطه نظرها و منابع را هماهنگ با اندیشه های قالب خود جذب می کنید.قانون جذب کردن با قانون علت و معلول در ارتباط است. …

بیشتر بخوانید »

شانس در برابر بخت و اقبال

بخت و اقبال

دلایل ابهام و سر در گمی دلایل موفقیت و شکست وقتی اشخاص سریعتر از دیگران به موفقیت می رسند بلافاصله متهم می شوند که بخت و اقبال بلند به کمک آنها شتافته است وقتی اشخاص به علت کوتاهی های خود با مشکلات رو به رو می شوند و زندگیشان به …

بیشتر بخوانید »

استفاده از فرصت ها

فرصت های مناسب فردا

فرصت های مناسب فردا محدودیتی در کار نیست حقیقت درباره ی فرصت های مناسب این است که این فرصت ها امروزه از هر زمان دیگری بیشتر است، اما اینها با فرصت های گذشته تفاوت دارند . مردم فرصت بیشتری دارند تا به هدف های خود چه سلامتی و خوشبختی و …

بیشتر بخوانید »

رمز موفقیت ۵۰۰ثروتمند بزرگ

انتظار مثبت

انتظار مثبت وجه مشترک ثروتمندان برای موفقیت های بزرگ خلق شده اید ناپلئون هیل با مطالعه روی پانصد ثروتمند اول آمریکا به این نتیجه رسید که وجه مشترک همه ی آنها انتظار مثبت بود. آنها عادت کرده بودند که در هر مانع و عدم موفقیت سود و امتیاز بیشتری ببینند …

بیشتر بخوانید »

برنامه ریزی برای موفقیت

ذهن خود را برای موفقیت برنامه ریزی کنید

ذهن خود را برای موفقیت برنامه ریزی کنید به هر چه فکر کنید همان می شوید شما به همان شکلی که در درون خودتان برنامه ریزی شده اید به موضوعات بیرونی توجه می کنید. این برنامه ریزی می تواند تصادفی یا اتفاقی روی داده باشد و یا به صورت عمدی …

بیشتر بخوانید »

قانون معادل ذهنی

زندگی درونی شما

زندگی بیرونی شما منعکس کننده ی زندگی درونی شما   زندگی درونی شما : قانون ارتباط یکی از قدرتمندترین فاکتورهای موفقیت را توضیح می دهد. براساس این قانون : دنیای بیرون شما تصویر آیینه ای درون شماست. به عبارت دیگر، آنچه در بیرون از شما وجود دارد بازتاب آن چیزی …

بیشتر بخوانید »

تاثیرات محیط روی ذهن

تاثیرات محیط روی ذهن

عواملی را که بر شما نفوذ دارند کنترل کنید قدرت تلقین   ذهن شما مرتب تغیر می کند و این بستگی به آن دارد که در پیرامون شما چه می گذرد. اطلاعات و نفوذهایی که به ذهن خود راه می دهید روی تکامل و مسیر فکری شما تاثیری برجای می …

بیشتر بخوانید »

من مسئول هستم!

قبول مسئولیت

مسئولیت در قبال زندگی خود را عهده دار شوید قبول مسئولیت عامل دیگری که می تواند بر بخت بلند و موفقیت شما بیافزاید قبول مسئولیت کامل در قبال خود و همه ی اتفاقاتی است که برای شما رخ می دهد. یکی از نشانه های برجسته انسانهای موفق این است که …

بیشتر بخوانید »

گذشته ،حال و آینده

گذشته ،حال و آینده

موقعیت فعلی شما دقیقا همان چیزی است که به آن احتیاج دارید رشد و اعتلای شخصی موقعیت شما در امروز دقیقا همان چیزی است که برای رشد و اعتلای شخصی خود به آن احتیاج دارید هر بخشی از زندگی شما دقیقا همان چیزی است که باید باشد. هر مشکلی که …

بیشتر بخوانید »

نقطه شروع موفقیت

نقطه شروع موفقیت

قدرت قصد و هدف کنترل زندگی خود را به دست بگیرید نقطه شروع موفقیت و سعادت و خوشبختی برای شما این است که کنترل زندگی خود را به دست بگیرید. نکته جالب در مورد هدف این است که به شما این احساس را می دهد که بر جهت و سمت …

بیشتر بخوانید »