0

عمل گرایی

حس فوریت

حس فوریت ایجاد کنید. با سرعت زیاد کار کنید. عمل گرایی را در خود رشد دهید.

امروزه نیاز شدیدی به سرعت وجود دارد. افرادی که کارها را با سرعت و بهتر انجام می دهند، باهوش‌تر، باارزش‌تر و برتر از افراد کند به حساب می‌آیند.

تمام کارهای کوچک را به محض پیش آمدن انجام دهید.

هرکاری که کمتر از دو دقیقه طول می‌کشد باید فورا انجام شود.

همیشه به این فکر کنید که اگر کار را در لحظه انجام ندهید

بعدا چقدر وقت بیشتری می‌گیرد. انجام سریع کارها به محض پیش آمدن، فعالیتی ضروری برای افزایش کارایی است.

امروزه اغلب فرایندهای کاری و شغلی چند مرحله‌ای و پیچیده هستند.

برای تکمیل کار باید مجموعه‌ای فعالیت‌ها به ترتیب انجام شود.

موضوع این است که بسیاری از این کارها با ساختاری ناکارآمد شکل گرفته‌اند

و کسی درباره آن فکر نمی‌کند. بسیاری از این مراحل، غیر ضروری یا بی‌فایده هستند. با این وجود، آن‌ها در فرایند باقی می‌مانند و زمان لازم انجام آن کار را افزایش می‌دهند.

دنبال راهی برای ادغام چند مرحله در یک مرحله بگردید. چند شغل را ادغام کنید تا یک نفر در یک زمان بتواند کار را انجام دهد.راهی برای کاهش، توقف یا حذف گام‌های غیر ضروری بیابید. همواره از خود بپرسید«آیا راه بهتری وجود دارد؟» توانایی شما در ساده و موثر کردن زندگی و کار،طوری که بتواند در زمان کوتاه‌تر کار بیشتری انجام دهید، عامل کلیدی افزایش بهره‌وری است.

۳ دیدگاه

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com