0

کارهای کلیدی

قدرتمندترین ابزار مدیریت زمان

انجام فقط یک کار در هر زمان، یکی از قدرتمندترین ابزار مدیریت زمان است.

این تکنیک، از همان روز اول کارایی‌تان را حداقل ۵۰ درصد بالا می‌برد. اگر این تکنیک را به عادت تبدیل کنید، کارایی‌تان دوبرابر می‌شود.

واقعیت این است که اگر کاری را شروع کنید و سپس آن را کنار بگذارید و بعدا دو مرتبه سراغ آن بروید،

باید بررسی و مرور کنید که کار به کجا رسیده بود. همین کار وقت گیر است

و زمان انجام کار تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر اگر کاری را شروع کنید و خودتان را موظف کنید که آن را تا پایان انجام دهید،

زمان لازم تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد. این یکی از بزرگترین رازهای مدیریت زمان و کارایی بالا است. این عادت با تمرین و تکرار کسب می‌شود.

تکنیک تک کاری یا انجام یک کار در هر زمان دو مزیت دارد.

اول انکه پس از مدتی به یکی از کاراترین و پردرآمدترین افراد حرفه‌تان تبدیل می‌شوید.

مزیت دوم و مهمتر آن است که هر گاه کار مهمی را تمام می‌کنید، در بدن آندروفین ترشح می‌شود.

ترشح این ماده شیمیایی در مغز باعث ایجاد احساس خوشحالی می‌شود.

این احساس شادمانی باعث افزایش خودباوری می‌شود و مشتاقید کار دیگری را شروع کنید. تک کاری یکی از مهم‌ترین روش‌های موفقیت است که تا به حال کشف شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com