0

بزرگترین نیرو روی زمین اندیش است

از آن بهره ببرید

اندیشه‌های ما آنقدر نیرومندند که وقتی آنها را بر چیزی متمرکز می‌کنیم،

نیروهای جادویی شگفتی را به حرکت در می‌آوریم که نهایتا تصویر فکری ما را به حقیقت می‌پیوندند.

اندیشه‌ها و باورهای ما در ضمیرمان جای دارند، پس ضمیرمان زندگی ما را تحت کنترل دارد. اگر ما هر اندیشه،

احساس و تجربه ای را در سطح آگاهی خود نگاه می‌داشتیم، از فشار این بار اضافی رنج می‌بردیم،

پس اطلاعات را در ضمیر باطنی ( یا ضمیر پنهان )

خود ذخیره می‌کنیم که در واقع کامپیوتر یا بانک اطلاعات ماست.

ما با اندیشه‌هایمان به ضمیر پنهانمان دستور می‌دهیم. این اندیشه‌ها تصویر می‌سازند. هر قدر آنها نیرومندتر

و شفاف‌تر باشند، ذهن ما تصویر قدرتمندی از چیزی که از آن خواسته‌ایم و باید انجام دهد،

دریافت می‌کند. سپس آنچه را به او گفته‌ایم، انجام می‌دهد.

هر اندازه انرژی بیشتری را صرف اندیشه‌ی خود کنید احتمال اینکه برایتان کار انجام دهد، بیشتر است.

همه ی بازیکنان رده‌ی بالای گلف تصویر توپ را در موقعیتی که می‌خواهند باشد به تصور در می‌آورند

و سپس ضربه می‌زنند. قانون می‌گوید: ماهمان چیزی هستیم که فکر می‌کنیم.

هر اندیشه دستورالعملی است برای ذهن. پس می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و هر آنچه را مایلیم بیافرینیم.

تخیل می‌تواند بزرگترین موهبت ما یا بزرگترین دشمن باشد. انتخاب با ماست می‌توانیم انتخاب کنیم

که بدبختی را به تصویر بکشیم یا موفققیت را، بیمای را یا سلامت را، روشنایی یا تاریکی، درد و رنج را یا شادی را.

ذهن مابسیار نیرومند است.

بیایید آن را در خدمت خود به کار گیریم. هر اندیشه‌ای که از خود بیرون

می‌فرستیم تصویری می‌سازد که درست مثل تصویری چاپ شده بر پیرامون ما نقش می‌بندد. شاید

یک فکر واحد محو شود اما وقتی بارها و بارها با انرژی و قدرت اندیشه‌ای را تکرار کنیم آن اندیشه به واقعیت می‌پیوندد.

قصه‌ها همواره پیش از آنکه بر روی کاغذ بیایند و ساخته شوند

در ذهن ما خلق  می‌شود پس باید قصه‌ها را پیش از آنکه در واقعیت بنا کنیم ابتدا در فضای پیرامون بسازیم.

وقتی تصویری را با ثبات و بدون تردید و انحراف در ذهن نگه می‌داریم آن تصویر در عالم واقع آفریده می‌شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com