0

یافتن راه حل‌های سریع

چیزی در ازای هیچ چیز

دو بیماری ذهنی به وفور در اغلب کشورهای صنعتی مشاهده می‌شود اولین بیماری چیزی در ازای هیچ چیز،

و دومین بیماری یافتن راه حل‌های سریع است. این دو بیماری اغلب مانع موفقیت‌های شما می‌شوند

و اگر با هم ترکیب شوند مهلک می‌شوند. بیماری چیزی در ازای هیچ چیز شامل کسانی است

که فکر می‌کنند می‌توانند کم بگذارند و زیاد برداشت کنند. فکر می‌کنند می‌توانند

به اندازه‌ی یک واحد سرمایه گذاری کنند و دو واحد برداشت کنند. آنها پیوسته مترصد آنند

که بهای کامل را نپردازند و کالا و خدمات را با چیزی کمتر از ارزش واقعی آن دریافت کنند.

آنها می‌خواهند از قبل دیگران و تلاش آنها جیب‌های خود را پر کنند.

بیماران چیزی در ازای هیچ چیز می‌خواهند قوانین اولیه و اساس عالم هستی را نقض کنند.

قوانین کاشت و برداشت، عمل و عکس‌العمل و علت و معلول. آنها می‌خواهند یکی از قوانین

بزرگ موفقیت را زیر پا بگذارند: هرگز امید نداشته باشید بازیر پا گذاشتن قوانین جهانی به موفقیت برسید.

زیر پا گذاشتن قوانین جهانی موفقیت مثل بی توجهی به قانون جاذبه است. فردی می‌خواست

به قصد خودکشی از یک ساختمان سی طبقه به پایین بپرد وقتی او در حال سقوط به

طبقه‌ی پانزدهم می‌رسد کسی از پنجره سرش را بیرون می‌آورد و فریاد می‌کشد:

« در چه وضعی هستی؟ » و فرد در حال سقوط در جوابش می‌گوید:« تا اینجا که بد نیست! »

هر کسی که می‌خواهد بیش از آنچه می‌گذارد برداشت کند در چنین موقعیتی قرار دارد. ممکن است

در کوتاه مدت به نظر برسد که موفق است اما خیلی زود چشمانش باز خواهد شد اجازه ندهید این اتفاق برای شما بیوفتد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com