اندیشه‌ی شفاف

مهارت شفاف اندیشی

مهارت شفاف اندیشی

تعمل

شک کردن در هر چیز یا باور داشتن به هر چیز هر دو به طور مساوی آسان است. چون هر دو چشم بر ضرورت تعمل می‌بندند.

شفاف اندیشی بخش مهمی از زندگی را تشکیل می‌دهد. هر گاه زندگی را مرور و بر آن تعمل کنیم می‌توانیم رد پای اندیشه‌ی شفاف را در موفقیت‌های خود ببینیم. آهنگ این جامعه مشوق تعمل نیست بیشتر آدم‌ها به جای فکر کردن کار می کنند. اشتباه نشود، اهل عمل بودن خیلی خوب است. بسیار پر انرژی و عاشق انجام کار باشید اما در ضمن اهل تامل نیز باشید و قدر آن را بدانید. چند نکته در باره‌ی شفاف اندیشی:

  1. دور نمای درست را نشان می دهد:
  2. به زندگی فکری انسان انسجام عاطفی می‌دهد.
  3. اعتماد به نفس را در تصمیم گیری افزایش می‌دهد.
  4. سبب وضوح و شفافیت تصویر کلی می‌شود.
  5. تجربه‌ی خوب، تجربه‌ی گرانبها می‌شود.

برای آنکه بتوانیم مهارت بیشتری در شفاف اندیشی پیدا کنیم:

  1. وقتی را برای تامل کنار بگذار
  2. نگذار عوامل حواس پرتی بر تو غلبه کنند.
  3. دفتر روزانه و سالانه ات را منظم نگه دار.
  4. سوال های به جا طرح کن.

شفاف اندیشی بخش مهمی از زندگی را تشکیل می‌دهد. هر گاه زندگی را مرور و بر آن تعمل کنیم می‌توانیم

رد پای اندیشه‌ی شفاف را در موفقیت‌های خود ببینیم. آهنگ این جامعه مشوق تعمل نیست بیشتر آدم‌ها

به جای فکر کردن کار می کنند. اشتباه نشود، اهل عمل بودن خیلی خوب است. بسیار پر انرژی و

عاشق انجام کار باشید اما در ضمن اهل تامل نیز باشید و قدر آن را بدانید. چند نکته در باره‌ی شفاف اندیشی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *