خوش فکری

خوش فکری

چرا باید قدر خوش فکری را دانست؟

بزرگی و کوچکی فکر

یکی از استادان دانشگاه ایالتی جورجیا می‌گوید : وقتی بحث موفقیت به میان می‌آید

افراد را با سانتی متر، کیلو، مدرک تحصیلی یا پیشینه خانوادگی نمی‌سنجند، آنها را با بزرگی و کوچکی فکرشان می‌سنجند.

بهتر است در فکر کردن بهتر و ورزیده‌تر شوید زیرا طرز فکر هرکس بر همه‌ی ابعاد زندگانیش اثر می‌گذارد.

خوش فکری زندگانی را بهتر می‌کند. کمک می‌کند انسان موفق شود، باعث می‌شود در هر حرفه‌ای که هستید در کارها بهتر شوید.

خوش فکری زمینه ساز دست آوردهای خوب است:

نویسنده‌ای می‌گوید: اندیشه و کردار نیک به نتیجه بد منجر نمی‌شود. گندم از گندم بجوید جو ز جو.

انسانها با این قانون دنیای طبیعت آشنا هستند و با آن کار می‌کنند

اما تعداد کسانی که با این قانون در دنیای ذهن و اخلاق آشنا هستند کم است.

کیفیت فکر مردم برکیفیت نتیجه‌هایی که بدست می‌آورند اثر میگذارد.

بیشتر مردم پذیرفته‌اند که:

فکر بد و ضعیف سبب پس روی می‌شود.

فکر متوسط سبب پیش رفت نمی‌شود.

فکر خوب تا اندازه‌ای سبب پیشرفت می‌شود.

فکر عالی سبب پیشرفت چشمگیر می‌شود.

اگر جو کاشته‌ایم و منتظر برداشت گندم نشسته‌اید بدان که هرگز

به آرزوهایت نمی‌رسی، هرچند هم در آب دادن، کود دادن و وجین کردن کشتزار کوشیده باشی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *