0

همه‌ی ما موجوداتی روحانی هستیم

قبل از به دنیا آمدنمان

 

وقتی به اتفاقاتی که قبل از به دنیا آمدنمان رخ داده و آدم‌هایی که قبل از ما بوده اند فکر می‌کنیم،

یک مسئله هست که کنجکاویمان را بر می‌انگیزد: چه عاملی تعیین کننده‌ی به وجود آمدنمان دقیقا در همان زمانی بوده که به وجود آمده‌ایم؟

قبل از بسته شدن نطفه مان کجا بوده‌ایم و چه می‌کردیم؟ تعمق در سوالاتی با این ماهیت باعث می‌شود

در زمینه‌ی علوم مختلف تحقیق بیشتری انجام دهیم این آموخته‌ها به هیچ وجه ادعای خبره بودن را ندارند

شاید واقعیت در فیزیک کوانتوم مسلم است:

که در ریزترین سطوح زیر اتمی، ذرات خود به خود از ذره‌ای دیگر خلق نمی‌شوند.

این یعنی ماده از چیزی بی شکل به وجود می‌آید .

دانشمندان این بی شکلی را که ماده از آن سرچشمه می‌گیرد « انرژی» می‌نامند.

این انرژی غیر مادی، ذره‌ای را که بعدها تبدیل به یکی از ما شده را به وجود اورده است و این نوعی «دگرگونی از انرژی به شکل» است.

حتی شما در حال مطالعه‌ی این مقاله نیز می‌توانید

دگرگونی‌هایی را که در زندگیتان ایجاد شده تا به آنچه هستید تبدیل شوید

و در جایی که در حال حاظر هستید قرار بگیرید در نظر بگیرید به ذره‌ی بسیار ریز پروتوپلاسمی فکر کنید،

اولین ذره‌ی ما به عنوان انسان که بخشی از آینده را شکل داد، ذره‌ای که تبدیل به جنین شد و بعد نوزاد،

طفلی نوپا، یک پسر بچه، یک نوجوان، فردی جوان، بزرگسالی پخته ،

فردی میانسال و سرانجام فردی می‌شود که هفتاد سال زندگی کرده است.

همه‌ی این تحولات به شکل ذاتی در ان انرژی اولیه که ذره‌ی میکروسکوپی را تحقق بخشید

و به یک انسان تبدیل شد نهفته بود. در واقع همه‌ی ما موجوداتی روحانی هستیم

که موقتا انسان بودن را تجربه می‌کنیم جوهره‌ی ما این است ما از اینجا آمده‌ایم.

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com