0

چگونه به طور موثر بخوانیم

اشخاص موفق پیوسته در تلاش هستند

می‌توانید با روش‌هایی دانش خود را از طریق خواندن افزایش دهید این روش‌ها در حال حاظر

برای هزاران نفری که در صنایع مختلف فعال هستند موثر واقع شده است.

بهترین کتاب‌ها را زنان و مردانی می‌نویسند که فعالانه در رشته‌های خود کار می‌کنند

اینها کتاب‌هایی هستند که از سوی متخصصان و کسانی که عملا در آن زمینه فعال هستند نوشته می‌شود.

کتابی که از سوی یک متخصص نوشته می‌شود به شدت ارزشمند است می‌توانید

کتابی تهیه کنید که نگارنده‌ی آن بیست سال مطالب آن را عملا آموخته و دو یا سه سال هم طول کشیده که کتابش را چاپ کند.

در اینجا نکته‌ی مهمی وجود دارد هر مسئله‌ای که شما با آن مواجه هستید

قبلا از سوی کسی، در جای حل و فصل شده است.

این راه حل‌ها در کتاب‌ها و مجلات به چاپ رسیده‌اند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید.

اگر ایده‌ای وجود داشته باشد که بتواند به شما کمک کند و بتواند برای شما درآمد داشته باشد

و شما با آن ایده آشنا نباشید وضع به شکلی در می‌آید که انگار آن ایده وجود خارجی ندارد.

آنچه شما نمی‌دانید می‌تواند شما را از پیشرفت باز دارد به همین دلیل است که اشخاص موفق پیوسته در تلاش هستند

که اطلاعات و نقطه نظرهای جدید را به دست آورند. ممکن است مجبور شوید قبل از آنکه یک ایده را پیدا کنید تا تفاوتی عمده در زندگی و کارتان ایجاد کنید با صد ایده و نقطه نظر آشنا شوید. هر چه ایده‌ها و نقطه نظرهای بیشتری داشته باشید موفقتر می‌شوید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com