خانه / ثابت صفحه اول / استفاده از منابع انسانی

استفاده از منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تدابیر استراتژیک

عناصر یا اجزای اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی را با نگرش استراتژیک در پنج عنصر زیرمی توان بیان نمود:

هدفها یا خروجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی:

هدف های سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر از هدف های استراتژیک هر موسسه بوده، متناسب با این هدف ها تامین منابع انسانی نخستین اتظار سازمان از این سیستم است که در واقع این اقدام به طور عمده در جهت تامین منافع سازمان صورت می گیرد. افرادی که در سازمانها استخدام می شوند نیز به طور عمده در جهت نحقق هدف ها و تامین منافع شخصی خود مبادرت به کاریابی و انتخاب کار می کنند . بنابراین از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان ، منافع کارکنان را نیز در فرآیند تصمیم گیری های استراتژیک لحاظ کنند.

فرآیندهای مدیریت منابع انسانی :

از فرآیند تعریف های گوناگونی شده است. یکی از تعریف های متداول در فرآیند، عبارت است از: جریان قابل تشخیص از رویدادهای به هم وابسته در راه رسیدن به هدف.در این تعریف دو ویژگی مشخص وجود دارد:

  1. اول اینکه فرآیند حاکی از حرکت و پویایی در طول زمان برای رسیدن به هدف است.
  2. و دوم اینکه به فعل و انفعالات و تعامل بین رویدادها و اقدامات مرتبط به هم اشاره دارد.

فرآیند عملیات و اقدامات درسیستم مدیریت منابع انسانی، در چهار زیر مجموعه به این گونه تقسیم بندی می شود:

  • نظام جذب، تامین و تعدیل منابع انسانی.
  • نظام پرورش و آموزش ویا به تعبیر کلی بهسازی منابع انسانی
  • نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی
  • نظام بکار گیری و استفاده موثر از منابع انسانی

محیط برون سازمانی:

در برسی محیط برون سازمانی هدف ها ی متعددی بایستی بررسی شوند، از جمله: ویژگی حکومت، شرایط اقتصادی، و عوامل جغرافیایی، سطح تکنولوژی در کشور، بازار کار، رقبا، مشتریان، فرهنگ عمومی و…

محیط درون سازمانی:

انجام فعالیت های چهارگانه در فرآیند مدیریت ایتراتژیک منابع انسانی به منابع و اطلاعات کافی نیاز دارد که این منابع به طور عمده عبارتند از: منابع مالی، منابع انسانی، تکنولوژی، ( سخت افزار و نرم افزار) اطلاعات و ارزش ها.

 

همچنین ببینید

تغییر ذهن

تغییر ذهن

آنکه ذهن تو رار تغییر می‌دهد کیست؟ چطور خوب فکر کنید چطور خوب فکر کنید: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *