خانه / مدیریت کسب و کار / ماهیت استراتژی

ماهیت استراتژی

تعیین استراتژی و چارچوب آن

استراتژی چیست

آیا تا به حال اندیشیده اید که استراتژی چیست؟ چه مفاهیمی در زیر پوست واژه ی استراتژی گنجانده شده است؟

چرا در سازمان تعیین استراتژی و چارچوب آن بسیار اهمیت دارد؟

واژه ی استراتژی و به بیانی دیگر تصمیم های استراتژیک که در فارسی عموما

تصمیم های راهبردی نامیده می شوند، با مفاهیم زیر قابل بیان هستند:

جهت گیری دراز مدت سازمان:

استراتژی بیانگر جهت گیری سازمان است و با چارچوب و رویه هایی که مشخص می کند،

می تواند کشتی سازمان را در دریای تلاطم زده بازار هدایت کند.

هم راستایی با محیط تجاری:

سازمان به جایگاه مناسبی در محیط تجاریشان نیاز دارد . هب عنوان مثال برای آنکه سازمانی

بتواند گسترش یابد ، نیاز است تا با تحلیل دقیق رفتار مشتریان و مخاطبانش نیاز آنها را یافته و در راستای احیای این نیاز حرکت کند.

حیطه ی فعالیت های سازمان:

این تعریف بیانگر این است که استراتژی، حوزه ی فعالیت و حیطه ی کاری سازمان را تعیین می کند.

مزیت سازمان در بازار رقابتی :

مزیت رقابتی برای هر سازمانی می تواند از روش های گوناگون حاصل شود.

وبرای هر سازمان این مزیت معنایی متفاوت دارد.

منابع و شایستگی های سازمان:

استراتژی به دنبال یافتن ظرفیت های بالقوه ی سازمان استکه بتواند به سبب آنها به مزیت رقابتی بالاتری دست یابد.

ارزش ها و توقعات نقش های اساسی درون و برون سازمانی:

این نقش های کلیدی فرد یا افرادی هستند که جهت گیری اساسی سازمان را مشخص می کنند.

این افراد مشتریان سازمان، صاحبان سرمایه، سهام داران و … هستند که سکان هدایت سازمان در دستان توقعات و پیش بینی های آنهاست.

همچنین ببینید

انتخاب بهترین رئیس برای شما

تاثیر رییس بر موفقیت شغلی

انتخاب بهترین رئیس برای شما رئیس خود را به دقت انتخاب کنید در روابط شغلی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *