خانه / مدیریت کسب و کار / ماهیت استراتژی

ماهیت استراتژی

تعیین استراتژی و چارچوب آن

استراتژی چیست

آیا تا به حال اندیشیده اید که استراتژی چیست؟ چه مفاهیمی در زیر پوست واژه ی استراتژی گنجانده شده است؟

چرا در سازمان تعیین استراتژی و چارچوب آن بسیار اهمیت دارد؟

واژه ی استراتژی و به بیانی دیگر تصمیم های استراتژیک که در فارسی عموما

تصمیم های راهبردی نامیده می شوند، با مفاهیم زیر قابل بیان هستند:

جهت گیری دراز مدت سازمان:

استراتژی بیانگر جهت گیری سازمان است و با چارچوب و رویه هایی که مشخص می کند،

می تواند کشتی سازمان را در دریای تلاطم زده بازار هدایت کند.

هم راستایی با محیط تجاری:

سازمان به جایگاه مناسبی در محیط تجاریشان نیاز دارد . هب عنوان مثال برای آنکه سازمانی

بتواند گسترش یابد ، نیاز است تا با تحلیل دقیق رفتار مشتریان و مخاطبانش نیاز آنها را یافته و در راستای احیای این نیاز حرکت کند.

حیطه ی فعالیت های سازمان:

این تعریف بیانگر این است که استراتژی، حوزه ی فعالیت و حیطه ی کاری سازمان را تعیین می کند.

مزیت سازمان در بازار رقابتی :

مزیت رقابتی برای هر سازمانی می تواند از روش های گوناگون حاصل شود.

وبرای هر سازمان این مزیت معنایی متفاوت دارد.

منابع و شایستگی های سازمان:

استراتژی به دنبال یافتن ظرفیت های بالقوه ی سازمان استکه بتواند به سبب آنها به مزیت رقابتی بالاتری دست یابد.

ارزش ها و توقعات نقش های اساسی درون و برون سازمانی:

این نقش های کلیدی فرد یا افرادی هستند که جهت گیری اساسی سازمان را مشخص می کنند.

این افراد مشتریان سازمان، صاحبان سرمایه، سهام داران و … هستند که سکان هدایت سازمان در دستان توقعات و پیش بینی های آنهاست.

همچنین ببینید

شراکت های استراتژیک

ایجاد و حفظ شراکت‌های استراتژیک

 اتحاد استراتژیک جذب یک شریک برای جذب یک شریک از همه‌ی که در تیم مذاکره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *