خانه / چکیده کتاب / ده راز موفقیت و آرامش درونی

ده راز موفقیت و آرامش درونی

آرامش ذهنی ، راه موفقیت

آموزه های وین دایر

 

وین دایر به شکل الهام بخش تری آموزه های خود را پیش می برد

و لازم است با جان فهمیده شود و نه با استدلال و منطق.

در کتاب ده راز موفقیت و آرامش درونی وین دایر ذهنیتی کلیدی را پی می گیرد

که این کتاب برمبنای آن سامان یافته است. وین دایر معتقد است که موفقیت

را یک ذهن آرام و ساکت رقم می زند و ذهنی که غرق در هیاهو و شلوغی است

نمی تواند موفقیت و نتیجه ای را که در جستجویش است ، محقق کند. پیش از این هم وین دایر

در کتاب های دیگر خود این آموزه را به گونه ای دیگر مطرح کرده است . آرامش درونی است که یک فردئ را به موفقیت می رساند و این نیاز پیش فرض هایی دارد ، یکی از مهمترین آموزه های ده گانه ی این کتاب همان اندیشه ی محوری وی است که باید مسئولیت کلیه ی امور خوب و بد زندگی خود را بر عهده گیریم و ضعف احتمالی را به این و آن وصل نکنیم ، دیگانی غیر از خودمان را مقصر روند امروز زندگیمان ندانیم . اگر این مهم به گونه ای درست به کار رود آن وقت پایه ی درستی از یک زندگی سعادت مندانه و پرثمر چیده شده است. در کنار این مورد ، موارد مهم دیگری مطرح می شود نظیر رهایی از تاریخچه ی شخصی، دوری از رنجش و دلخوری و غیره و می توانند به عنوان نقشه ی راه شما برای موفقیت در زندگی در نظر گرفته شوند.

همچنین ببینید

نیاز اصلی کسب و کار

شما بدهی می خرید یا داریی ؟

شما بدهی می خرید یا دارایی !؟ شاید با دیدن این عنوان از خودتان بپرسید …