0

از بین بردن غصه‌ها

گروه نود و نه

پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می‌کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت را نمی‌دانست.

روزی پادشاه در کاخ امپراطوری قدم میزد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می‌‌کرد، صدای ترانه‌دای را شنید. به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و خوشبختی دیده می‌شد.

پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید: چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد قربان، من فقط یک آشپز هستم. تلاش می‌کنم تا همسر و بچه ام را شاد کنم. ما خانه‌ی حصیری تهیه کرده‌ایم و به اندازه‌ی کافی خوراک و پوشاک داریم. بدین سبب من راضی و خوشحال هستم.

پس از شنیده سخن آشپز، پادشاه بانخست وزیر در این مورد صحبت کرد. نخست وزیر به پادشاه گفت: قربان این آشپز هنوز عضو گروه ۹۹ نیست.

اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوش بینی است.

پادشاه با تعجب پرسید:

گروه ۹۹ چیست؟

نخست وزیر جواب داد: اگر می خواهید بدانید که گروه ۹۹ چیست،

باید چند کار انجام دهید؛ یک کیسه با ۹۹ سکه‌ی طلا در مقابل در خانه‌ی آشپز بگذارید.

به زودی خواهید فهمید که گروه ۹۹ چیست!

پادشاه براساس حرف‌های نخست وزیر فرمان داد یک کیسه با۹۹سکه طلا را در مقابل درخانه آشپز قرار دهند.

آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل در کیسه را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد وباز کرد.

بادیدن سکه‌های طلا ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت.

آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد۹۹ سکه بود!!؟

او تعجب کرد که چرا ۹۹سکه است و ۱۰۰سکه نیست.

فکر کرد که یک سکه‌ی دیگر کجاست؟

شروع به جستجوی سکه‌ی صدم کرد. اتاق‌ها را وحتی حیاط را زیرو رو کرد.

اما خسته و کوفته و نا امید به این کار خاتمه دادو

آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بیشتر تلاش کند

تا یک سکه‌ی طلایی دیگر بدست آورد و ثروت خود را هر چه زودتر به یک صد سکه طلا برساند.

تا دیر وقت کار کرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کرد

که چرا وی رابیدار نکرده‌اند.

آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی‌خواند و او فقط تا حد توان کار می‌کرد.

پادشاه نمی‌دانست چرا این سکه چنین بلای بر سر آشپز آورده است، علت را از نخست وزیر پرسید.

نخست وزیر جواب داد: قربان حالا این آشپز رسما به عضویت گروه ۹۹ در آمد.

اعضای گروه ۹۹چنین افرادی هستند…

آنان زیاد دارند اما راضی نیستند. تا آخرین حد توان کار می‌کنند تا بیشتر بدست آورند.

آنان می‌خواهند هر چه زودتر «یکصد» سکه را از آن خود کنند. این علت اصلی نگرانی‌ها و آلام آنان می‌باشد.

آنها به همین دلیل شادی و رضایت را از دست می‌دهند و البته همین افراد اعضای گروه ۹۹ نامیده می‌شوند

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com