خانه / داستان های موفقیت / نگاهی کوتاه به زندگی ۱۱نفرانسان موفق۹

نگاهی کوتاه به زندگی ۱۱نفرانسان موفق۹

نگاهی کوتاه به زندگی ۱۱نفرانسان موفق۹

. ونسان ون گوگ

 

ونگوگ در زمانی که در قید حیات بود تنها موفق شد تا یک تابلوی نقاشی

را به فروش رساند. آثار ون گوگ هرچند در زمان خود مورد استقبال قرار نمی گرفتند

اما این موضوع باعث نشد تا او دست از کار بکشد. ونسان ون گوگ تا زمانی که زنده بود

۹۰۰ اثر نقاشی را خلق کرد که هر یک از آن ها اکنون میلیون ها دلار قیمت دارند

همچنین ببینید

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ

ﺳﮑﻮﺕ” ﭘﺎﺳﺦِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﺳﺖ

اسرار روانشناسی ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ!.. ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍنى ﭼﻪ ﺑﮕﻮيى، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ دهى ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮيى …