خانه / 1395 / مرداد (پەڕە 3)

بایگانی/آرشیو ماهانه: مرداد 1395

فایل دهم

www.qucksuccess.ir

  سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم! ا هفته دهم: حمایت و رسیدگی ارزشی اکتسابی است که باید آن را بدست آورد.بهترین زمان برای رسیدگی به دیگران هنگامی است که آنها گرفتار،افسرده،نگران،آسیب دیده یا اندوهگین هستند.کسی که از دیگری حمایت میکند نیز به اندازه کسی که …

بیشتر بخوانید »

فایل دوم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته دوم: هرگز به ساز شیطان نرقص:رو به رو شدن با صداقت درست مثل تنفس هوای تازه است. کسی که درست وصادق است رفتار محترمانه ای دارد وقابل اعتماد است.صداقت نمیتواند در فضایی که درآن نقش  بازی کردن و …

بیشتر بخوانید »

فایل بیست و ششم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته بیست و ششم: یک ذره شور وشوق می تواند شما را به همه جا برساند.شور و شوق ارزشی است که باید ان را در زندگی به کار ببندیم.سخت ترین بخش درباره ایجاد شور و شوق در زندگی مان …

بیشتر بخوانید »

فایل پانزدهم

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته پانزدهم: هربار که به خودمان در آینه نگاه میکنیم واز خودمان می پرسیم چطور ممکن است کسی من را دوست داشته باشد یعنی وقت آن رسیده است که روی قدرت عشق ورزیدنمان کار کنیم.مهمترین مسئله در مورد عشق …

بیشتر بخوانید »

فایل چهارم

www.qucksuccess.ir

  سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته چهارم: برای اینکه زندگی را تجربه کنیم باید در زندگیمان چالش داشته باشیم. میتوانیم باتمرین وممارست ترس هایمان را به عزم و اراده تبدیل کنیم. سخت ترین مسئله درمورد چالش های زندگی این است که تصمیم بگیریم …

بیشتر بخوانید »

فایل اول

www.qucksuccess.ir

ب نام خدا   سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته اول: کن بلانچارد میگوید ((تنها چیزی که باعث میشود پیش بروید،ایمان واعنقاد به مسیری است که در آن قدم گذاشته اید. گاهی نمیدانیم چه چیزهایی یاد گرفته ایم یا اصلا چیزی آموخته ایم یا …

بیشتر بخوانید »

فایل چهل و یکم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهل و یکم: هر وقت طوفانی در زندگی مان رخ می دهد، یعنی وقت آن رسیده که کوله پشتی زندگی مان را خوب بگردیم و مهارت های زنده ماندن را به کار بگیریم. باید ایمان داشته باشیم به …

بیشتر بخوانید »

فایل چهل و سوم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهل وسوم: گاهی اوقات برای بخشیدن خودمان باید جان مایه بگذاریم.زمانش که برسد می توانیم برای کسب موفقیت نهایت تلاشمان را بکنیم واز جانمان مایه بگذاریم.بزرگترین چالش در مورد از جان مایه گذاشتن این است که تصور کنیم …

بیشتر بخوانید »

فایل هیجدهم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته هیجدهم: هروقت دیدیم هرچه بیشتر تلاش میکنیم و کمتر نتیجه می گیریم وقت آن است که سخت نگیریم و کمی آرام شویم.به تجبار چیزی را نخواهید بگذارید خودش اتفاق بافتد.شکیبایی و مواجه شدن با مشکلات هنری است که …

بیشتر بخوانید »

فایل هفتم

www.qucksuccess.ir

  سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته هفتم: شکرکزاری یک هنر و مستلزم تمرین و تلاش سخت است.شکرکزاری کلید شاد زیستن در همه شرایط است. ماهمه چیز را آنطور که واقعا هست نمیبینیم،بلکه آنطور که خودمان میخواهیم میبینیم. وقتی خسته و بی حوصله ایم …

بیشتر بخوانید »