خانه / 1395 / مرداد (پەڕە 2)

بایگانی/آرشیو ماهانه: مرداد 1395

فایل چهل و هشتم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهل و هشتم: صداقت بدون جبهه گیری ارزشی است که باید آن را تمرین کرد. وقتی جبهه گیری مان را کنار بگذاریم و با قلبمان حرف بزنیم نه تنها به خودمان کمک می کنیم،بلکه باعث می شویم دیگران …

بیشتر بخوانید »

فایل سی ونهم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و نهم: هر وقت نگران اتفاقاتی هستیم که در آینده قرار است بیافتد،زمانش رسیده به یاد بیاوریم که باید همه چیز را به خواست و اراده خدا بسپاریم.این کار به ما نیروی کافی برای انجام کارهایی که …

بیشتر بخوانید »

فایل بیست و هشتم

www.qucksuccess.ir

  سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   بیست و هشتم: اگر به همه آرزوهایمان رسیده ایم یا حتی نرسیده ایم شاید وقت آن رسیده است که آروایتازه داشته باشیم. سخت ترین کار در رسیدن به اهداف و آرزوها این است که باید با آن بخش …

بیشتر بخوانید »

هفته هفدهم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته هفدهم: هیچ چیز حتی شادی نیز در این دنیا همیشگی و پایدار نیست.خبر خوب این است که لازم نیست هیچ چیزی را برای همیشه تحمل کنیم وهمه چیز گزرا است و روزی می آید و روز دیگر فرامموش …

بیشتر بخوانید »

فایل نوزدهم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفنه نوزدهم: صبر چه موهبت باشد و چه نشانه تقوی ، ارزشی است که باید آن را تمرین کنیم . سخت ترین مسئله در مورد شکیبا بودن آن است که توجیهی برای عدم شکیبایی مان داشته باشیم اصل زمان …

بیشتر بخوانید »

فایل سیزدهم

www.qucksuccess.ir

  سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته سیزدهم: خودتان را از بحث ونزاعی که علت آن دیوانگی دیگران است رهاکنید تا سلامت عقل و روان خودتان را حفظ کنید. مهم نیست چه مدت رها کردم راتمرین کرده باشیم،مهم این است که این کار را …

بیشتر بخوانید »

فایل یازدهم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته یازدهم: هیچ انسانی پیدا نمیشود که همیشه تمام وجودش روشن باشد.هیچ کس نمیتواند به طور دائم مهربان،دوس داشتنی،سخاوتمند وحتی عاقل باشد تایید صادقانه کاستی های شخصیتی مان ارزشی است .هروقت با خودمان در جدال هستیم یا احساس می …

بیشتر بخوانید »

فایل سی و هشتم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و هشتم: بهتر است موضع گیری ها رها کنیم و بگذاریم یاری مان  کنند.فقط به خاطر اینکه به دیگران احساس خوبی بدهید کمک شان را نپیذیرید. یاری مردم را به خاطر اینکه خودتان احساس بهتری داشته باشید …

بیشتر بخوانید »

فایل سی و پنجم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و پنجم بخشش اجزای مختلفی دارد:خویشتن نگری،قبول مسئولیت های فردی،شفقت، زندگی براساس اخلاقیات،جبهه نگرفتن،کنار گذاشتن کینه ها و قضاوت ها،تواضع،نزدیکی به خدا،ابراز اینکه دیگران برای ما مهم هستند و اینکه می دانیم دیگران به ما توجه کافی …

بیشتر بخوانید »

فایل بیست و سوم

www.qucksuccess.ir

  سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   هفته بیست و سوم: سخت ترین کار درمورد مهربانی چیست؟مهربانی و در دسترس بودن خوب است ولی زیاد از حدش به ما آسیب می زند و باعث می شود دورمان دیواربکشیم.یرای مهربان بودن باید بتوانیم در درجه اول …

بیشتر بخوانید »