0
www.quicksuccess.ir

www.quicksuccess.ir

سلام

ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!

 

ایمیل ششم:

عمل به ارزش ها در زندگی مستلزم شهامت و سخت کوشی است. گاهی همین گام ای کوچکی که بر میداریم میتواند بسیار موثر باشد.

اگر چیزی را صد بار امتحان کرده ایم و نتیجه نگرفته ایم،وقت آن رسیده که دست به کار شویم و روش دیگری را آزمایش کنیم.

سخت ترین قسمت در مورد برداشتن گام های مثبت این است که امیدوار باشیم و به این باور برسیم که آنچه انجام می دهیم موثر واقع خواهد شد و برداشتن این گام ها نتیجه خواهد داد

در خود انگیزه و اشتیاق ایجاد کنید زیرا این یک کار مهم است و پیش نیاز کسب قدرت عمل است.

گاهی لازم است کاری که میخواهید انجام دهید را به گام های کوچکتر و اهداف کوتاه مدت تقسیم کنید و سپس گام نخست را بردارید

وقتی زمان انجام عمل رسید باید ان را انجام داد،حال چه با ان کار احساس راحتی بکنیم چه برایمان عذاب اور و سخت باشد.

اگر ایمیل قبلی رو نخوندی می تونی اون رو در اینجا ببینی

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com