بایگانی ماه: مرداد 1395

فایل چهل چهارم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهل و چهارم: پز دادن بابت چیزی که به دست می آورید باعث می شود آن رااز دست بدهید… اینکه نسبت به موفقیت هایمان احساس خوبی داشته باشیم بد نیست ولی کمی تواضع هم بد نیست.در واقع واکنش صادقانه نسبت به زندگی است. […]

فایل چهل و دوم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهل و دوم: پذیرش خویشتن ارزش است. هر وقت دائم سعی می کنیم دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم،هر وقت ازخودمان می پرسیم آیا من به اندازه کافی آدم خوبی هستم یا هر وقت به سختی تلاش می کنیم که یک حرف درست […]

فایل سی و دوم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و دوم: هر وقت به خودتان گفتید :((باید همین حالا سر از قضیه در بیاورم))یعنی وقت ان رسیده است که صبر کنید تا قضیه برایتان روشن شود.گاه زندگی ترمز می کند تا  صبر کنیم و چیزهایی را ببینیم که الان قادر به […]

فایل سی و یکم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و یکم وقتی کسی می خواهد ازما سو استفاده کند و یا مجابمان کند کارهایی که وظیفه مان نیست را به زور انجام دهیم ، زنگ خطر درونی مان به کار می افتد.هر موقع آن زنگ خطر به صدا درآمد فورا جلوی […]

فایل چهلم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل چهلم: ما همین الان درست در جایی هستیم که باید باشیم. به جای اینکه اینقدر احساس سنگینی بکنیم می توانیم همانند یک پر اجازه بدهیم باد مارا هرجایی که می خواهد ببرد. خیلی راحت است که به دیگران و خودمان بگوییم که داریم […]

فایل سی و سوم

www.qucksuccess.ir

سلام از اینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) را دریافت کردید خوشحالم! ایمیل سی و سوم: گاهی ترس نشانه بروز خطر است.گاهی اوقات ترس مارا از جا می پراند،مثل وقتی که ناگهان صدایی بلند را می شنویم.گاهی اصلا نمی دانیم چ چیزی باعث ترس ما شده است. گاهی نیز تجربیات گذشته باعث ترس ما می شوند.هرگاه […]

فایل بیست ویکم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم! ایمیل بیست و یکم اگر باهمه وجود چیزی را می خواهیم و برای بدست آوردن ان از هیچ کاری دریغ نمی کنیم، شاید وقت آن رسیده تسلیم شویم و همه چیز را به خداوند واگذار کنیم.سخت ترین قسمت تسلیم آن است که رها کردن را از […]

فایل بیست و دوم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   ایمیل بیست و دوم: حرص و جوش هیچ فاییده ای ندارد: در لحظه زندگی کنید. شاید گاهی لحظات زندگیمان آزار دهنده  و رنج آور باشد ولی اگر هنگام بروز تلخی ها در لحظه حضور داشته باشیم می توانیم از لذت هایی که در راهند نیز […]

فایل ششم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   ایمیل ششم: عمل به ارزش ها در زندگی مستلزم شهامت و سخت کوشی است. گاهی همین گام ای کوچکی که بر میداریم میتواند بسیار موثر باشد. اگر چیزی را صد بار امتحان کرده ایم و نتیجه نگرفته ایم،وقت آن رسیده که دست به کار شویم […]

فایل بیست و هفتم

www.qucksuccess.ir

سلام ازاینکه ایمیل امروز ((موفقیت سریع)) رو دریافت کردید خوشحالم!   ایمیل بیست و هفتم: خدمت کردن به دیگران به گونه ایی که به خودمان و به انها بی احترامی نکنیم یک ارزش است.گاهی پول دادن ساده ترین راه بخشش و کمک است در حالی که سخت ترین نوع بخشش مایه گذاشتن از خودمان است.خدمت به […]