نوشته های تازه

زندگی مطالعه ی دقت و توجه است

تغییر در زندگی

با زندگی خودتفاوت ایجاد کنید به تجربیات گذشته خود توجه کنید چه تفاوتی می خواهید ایجاد کنید ؟ می خواهید به چه کسی سود برسانید و او را سرشار کنید و چگونه می خواهید این کار را بکنید؟ کدام فعالیت به اتفاق دیگران بر عزت نفس و غرور و افتخار …

بیشتر بخوانید »

کیفیت خود را بهتر کنید 

کیفیت خود را بهتر کنید 

مشتریان ما محصول مارا برای چه کاری می خواهند بهتر کردن کیفیت محصول یا خدمت خود برای بهتر کردن کیفیت محصول یا خدمت خود باید ببینید مشتریان شما چگونه این کیفیت بهتر را تعریف می کنند. واقعیت این است که کیفیت را مشتری تعیین و تعریف می کند . مدیریت …

بیشتر بخوانید »

راهنمایی گردفتن از نیروی بیکران درون

دلایل موفقیت و شکست

همه  توانایی تمرکز را دارند ولی آیا این کار را انجام می دهند؟ کشف علت موفق نبودن و شکست خود می توانید اما این که این کار را انجام دهید یا نه به خودتان بستگی دارد. یک طرف مسئله این است که بتوانید کاری را انجام دهید و طرف دیگر …

بیشتر بخوانید »

تمرکز بر عادت ها

عادت ها درست

پنج اصل مهم در ایجاد عادت های درست اصل اول: دوست بودن با سیستم عصبی ما باید با سیستم عصبی خود دوست باشیم، نه دشمن. اصل دوم: نیرومند و مصمم پیش قدم شدن در اکتساب عادت جدید مانند ترک عادت قدیمی باید مراقب باشیم که تا حد ممکن نیرومند و …

بیشتر بخوانید »

هموار و آسان شدن مشکلات

اراده ی محکم

برای شکل دادن دنیا اراده ی محکم کافیست.   اگر می خواهید دنیارا به صورت دلخواه خود در بیاورید می توانید اراده ی خود را تقویت کنید. انسان موفق معتقد است موفقیت فقط با عزم راسخ و تلاش متمرکز و کامل به دست می آید . ویکتور هوگو می گوید: …

بیشتر بخوانید »

انتخاب کسانی که می خواهید با آنها سرو کار داشته باشید

معاشرت با اشخاص مناسب

در روابط خود انتخابی عمل کنید بااشخاص مناسب معاشرت کنید بااشخاص مناسب معاشرت کنید . یکیاز مهمترین تصمیماتی که در زندگیتان می گیرید انتخاب کسانی است که می خواهید با آنها سرو کار داشته باشید . از کسانی که پیوسته شکایت و انتقاد می کنند فاصله بگیرید، اشخاص منفی شما را …

بیشتر بخوانید »

نگرش مثبت نسبت به همه چیز

طرز تلقین ذهن

نگرش یعنی همه چیز طرز تلقین ذهن ویلیام جیمز می گوید: « بزرگترین انقلاب نسل من کشف این نکته بود که با تغییر دادن نگرش و طرز تلقین ذهن، می توانید جنبه های بیرونی زندگیتان را تغییر بدهید» . وقتی به نظر می رسد عده ای سریعتر حرکت می کنند …

بیشتر بخوانید »

کیفیت آهنین منش شما

انضباط فردی به چه معناست

یک نکته ی مهم در منش شما انضباط فردی به چه معناست انضباط فردی به چه معناست ؟ آلبرت هیوبارد یکی از نویسندگان قرن بیستم می نویسد: « داشتن انضباط فردی بدین معناست که بتوانید خودتان را وادار کنید کاری را که لازم است ، انجام بدهید، خواه انجام دادن …

بیشتر بخوانید »

با دانش جدید هم گام شوید

با دانش جدید هم گام شوید

از کجا می توانید بهترین کتاب تجاری و بازرگانی را پیدا کنید؟ به مجلات حرفه ای رجوع نمایید خیلی ساده به مجلات حرفه ای رجوع نمایید همان نشریه ها و مجله هایی که در حیطه ی کاری شما فعالیت می کنند و یا حیطه ی کاریتان بخشی از نشریه ی …

بیشتر بخوانید »

تسلط و احاطه معجزه می کند

الگوی عالی عملکرد

الگوی عالی عملکرد از حد موفقیت های قبلی خود فراتر بروید هم اکنون در موقعیتی هستید که می توانید از حد موفقیت های قبلی خود فراتر بروید. شما در حال حاظر از استعدادی برخوردارید تا دست آوردهایی به مراتب بیش از گذشته فراهم آورید و به هر هدفی که دارید …

بیشتر بخوانید »

کاری که هم اکنون می توایند برای آیندتان انجام دهید

تمرین عملی برای خلق آینده

چند تمرین عملی برای خلق آینده ۱٫ برخی از موفقیت های خود را( برای خلق آینده )  مرور کنید . زمان هایی که شما در زندگی موفق بوده اید.بنویسید که چگونه می توانید به همان موفقیت ها دوباره دست پیدا کنید؟ چطور می توانید با بررسی آن موفقیت ها موجب شوید …

بیشتر بخوانید »

کارهای به ظاهر کوچک

دستمزد متفاوت برای شغل واحد

دستمزد متفاوت برای شغل واحد شغل واحد اما درامد متفاوت : در هر صنعتی و هر پیشه ای به کسانی برمی خوریم که با وجود آنکه شغلشان مثل هم است اما درآمدی به مراتب بیشتر یا کمتر از دیگران در همان حرفه دارند. بارها اتفاق افتاده که دو نفر را …

بیشتر بخوانید »

قانون اتفاق

قانون اتفاق

مانند کریستوف کلمب نباشید موفقیت اتفاقی نیست موفقیت اتفاقی نیست : همه می خواهند شاد و خوشبخت باشند اما به این نتیجه رسیده ام که همه ی غیر خوشبختها کسانی هستند که هدفی را در زندگی دنبال نمی کنند. افرادی که خوشبخت نیستند هدف به خصوصی را در زندگی دنبال …

بیشتر بخوانید »

آینده متعلق به انسان های با صلاحیت

آینده متعلق به انسان های با صلاحیت

آینده متعلق به کسانی است که واجد الشرایط باشند اگر می خواهید موفق شوید هرگز این نکته را فراموش نکنید که آینده متعلق به انسان های با صلاحیت و دارای شرایط خاص می باشد. آینده صرفا متعلق به صمیمی ها، خوش قلب ها و یا حتی جاه طلب ها نیست. …

بیشتر بخوانید »