محصولات اخیر

نوشته های تازه

هزینه های تورم

آثار تورم

تورم بر همه مردم به یک میزان اثر ندارد آثار تورم   اگر چه تقریبا همه تورم را به جشم یک شیطان و دشمن نگاه می کنند اما همیشه این طور نیست . تورم بر همه مردم به یک میزان اثر ندارد . اگر دشمن عده ای از مردم باشد …

بیشتر بخوانید »

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک

ارزیابی سنتی ریسک ارزیابی استراتژیک ریسک ریسک به دو روش سنتی و استفاده از تکنولوژی قابل ارزیابی است امروزه با توجه به پیچیده تر شدن سیستم ها و توزیع شدت و مقدار عدم قطعیت بین متغییر های مختلف ، استفاده از روش تکنولوژیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش …

بیشتر بخوانید »

الگوهی محدود کننده را خراب کنید

تغییر

تغییر دردناک تر از عدم تغییر است کنترل امورت را به دست بگیر آیا تاکنون پرنده ای را که در اتاقی محبوس شده دیده اید؟ پرنده در جست و جوی نور،خود را به شیشه می زند و گاه ساعت ها این کار را تکرار می کند. بعضی افراد هم همین کار …

بیشتر بخوانید »

جملات ناب وین دایر

جملاتی از وین دایر

جملاتی از وین دایر پدر موفقیت معنوی جهان . تصور ذهنی یکی از نیرومندترین و موثرترین راه کارها برای تحقق هر چیزی است. رنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد. آنچه می بینی حاصل باور توست ، باور کن تا ببینی. . وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره …

بیشتر بخوانید »

تحلیل مسائل کاری به شکلی مناسب

تحلیل و بررسی

فلج شدن از طریق تحلیل اختلال در عملکرد گاهی اوقات مردم آنقدر درگیر آزمایش و پی گیری امور مختلف می شوند که از مهمترین کاری که باید همواره بیشترین میزان زمان خود را صرف آن کنند یعنی بازاریابی باز می مانند . این مسئله فلج شدن از طریق تحلیل و …

بیشتر بخوانید »

درس های مدیریت

رساندن افراد به اوج شایستگی

رهبری یعنی رساندن افراد به اوج شایستگی آموزش خویشتن آموزش خویشتن : آنکسی که بتواند خویش را چنان آموزش دهد که هم دلیر باشد و هم نیکو رفتار ، و هم بتواند نیازهای خود و جامعه اش را فراهم کند فرد موفقی خواهد بود گیتی چنین فردی را می ستاید …

بیشتر بخوانید »

قصد و هدف

بزرگ فکر کنید

بزرگ فکر کنید مسیر درست کارها در حین انجام کارهای کوچک بزرگ فکر کنید تا کارهای کوچک شما مسیر درستی پیدا کند. کسانی که هدفی دارند در هر کاری مقصد و مقصودی را دنبال می کنند. اما مقصد و مقصودی را در ذهن پروردن چیزی دیگر است . این است …

بیشتر بخوانید »

یک گام جلوتر بروید

افق های باز

افق های باز زمین مسطح نیست اگر کسی بگوید در بلندترین روز سال می توانی ته یک چاه قدیمی را نگاه کنی و بازتاب خورشید را در ان ببینی چه فکری می کنی . آیا آن را موضوعی جالب اما بی خاصیت و پیش پا افتاده تصور می کنی ؟ …

بیشتر بخوانید »

انسان های بلند آوازه

انسان های نیک سیرت

اندیشه ای شفاف و حسابگر خویشتن داری انسان های که آوازه های بلندی در جهان دارند آنهایی هستند که  اندیشه ای شفاف و حسابگر و در عین حال همواره نیک دارند . آنها درهمان اغاز می آموزند چگونه بر خواسته های دل خویش چیره شوند. و در برابر خطر ، …

بیشتر بخوانید »

به چه می اندیشید؟

خوش فکر باشید

خوش فکر باشید وجه اشتراک مردم موفق وجه اشتراک مردم موفق چیست ؟ چه چیز سبب می شود عده ای به اوج روند و عده ای درجا زنند؟ خوش فکری! کسانی که خوش فکری را سبک و سیاق زندگانی خویش کرده اند رابطه ی سطح فکر خود را با سطح …

بیشتر بخوانید »

چشمه ی ایده ها جاریست

ایده ها

روشنایی بخش باش اما خود مسوز دیک بیکس سر دبیر یک مجله است و ایده ای را به صورت یک کتابچه برای آدم های موفق در آورده است. دیک بیست سال است که به کار آموزش افراد و صحبت کردن با اهالی کسب و کار مشغول است. همه ی داستان …

بیشتر بخوانید »

دید وسیع

کلان بینی

تمرینی برای توسعه ی مهارت کلان بینی اگر می خواهی فرصت های تازه را به چنگ آوری و افق های نو را بگشایی باید هنر کلان بینی را به هنرهای دیگرت بیفزایی . این پیشنهادها می تواند تو را یاری نماید : دنبال یقین و قطعیت نرو: متفکران کلان بین …

بیشتر بخوانید »

خود را بشناسید

خود شناسی

غریحه ی خود را بشناس خود شناسی عده ای از مردم خود شناس نیستند و هنر ها و مهرات های خود را به خوبی نمی شناسند . آنها تا اندازه ای مثل شخصیت کارتنی فکاهی هستند . شخصیت چارلی براون ، یک روز چارلی گزارش به ورزشگاه بیس بال می …

بیشتر بخوانید »

داشتن اندیشه ی خلاق

خلاقیت

لذت در آفریدن است نه در ثبات طلای ناب برای اینکه ارزش خلاقیت را بدانی لازم نیست نویسنده ، واعظ یا گوینده ی حرفه ای باشی. نویسنده ی کتاب پنج سیمای نبوغ می گوید: « با ارزش ترین منبعی که به کار می گیری خلاقیت است.» آنچه بیش از هز …

بیشتر بخوانید »

ترفندهایی برای رقابت

تحلیل رقیب

چه زمانی رقابت را آغاز کنیم تحلیل رقیب تنها زمانی رقابت را آغاز کنید که امید به برد وجود داشته باشد و علاوه بر آن رقبا را کاملا تحلیل کرده باشید به کارایی افراد گروهتان یقین داشته باشید و نقاط تعادل رقیبتان را بشناسید. رهبر اگر می خواهد به پیروزی …

بیشتر بخوانید »